Kezdő Oldal  
  Fotó Albumok  
  Holló  
  Népdalok  
  Videó Archívum  
  Tábori Beszámolók  
  Esemény Naptár  
  Palóc Lakodalom  
  Székely Lakodalom  
     
Feliratkozás
Bejelentkezés
Személyi adatok
Hasonló Web Oldalak
KMCSSZ
Chicago Hungarians
M.B.K.
ITT-OTT
2010.Május - Székely Lakodalom Options | Súgó
 

Május 15-én délután a Szent István katolikus templom kapujában felállitott sátorból esküvőre zendült meg a hegedű.  S jöttek csoportokban a meghivott falubeliek, közelböl-távolból a rokonok, ismerősök és barátok.  A zeneszó mellett, pohárkákba öntött gyűrüs pálinka fogadta a vendégeket.  Gyönyörű bőszoknyás, himzett blúzos, mellényes lánykák kinálták a vendégfogadó „sziverősitőt”.  (E sorok irója is megkerülte a templomkertet és kétszer állt a sorba.)  Már a fogadás is jelezte, hogy nem mindennapos élményt tartogat számunkra a 19-es számú Hunyadi Mátyás nevét viselő magyar cserkészcsapat itt, Amerika szívében.  S ami ezután következett, felülmúlt minden elvárást.  Az otthont felidéző, honvágyat gerjesztő, szépet rajzoló,  igazat valló forgatag közepébe találtuk magunkat és nem kellett sok ahhoz, hogy elfelejtsük, csak játékot élünk meg.


Képek a lakziból

 

P R O G R A M

 

6:00    Násznép fogadás kürtös kaláccsal és pálinkával

6:30     Székely Fonó Jelenet

…Hipp, hopp, itt is, amott is, a mi házunk előtt is.
Együnk, igyunk, menjünk táncba, vígadjunk,
Sej, egyet kettőt, ugorjunk.
Nosza legény, a táncba, itt a leány, szedd ráncba.
Ugrasd, forgasd, teringesd, mit az orsót,
Sej, köszöntsd reá a korsót!

…Nincs szebb lány a magyar lánynál,
Vékony karcsú derekánál,
Olyan vékony, de mint a nádszál,
Maga jár a legény után…

…Virágos kenderem, kiázott a tóba,
Ha haragszol rózsam, ne jöjj a fonóba.
Elejtem az orsóm, nem lesz ki feladja,
Bánatos szívemet ki megvígasztalja…

…Három a tánc mindhalálig, kivilágos, kivirradtig.
Kicsi nekem ez a ház, kirúgom az oldalát!
Adjatok csak társaságot, hadd csináljak mulatságot.
A kalapom csurgóra, mindég innék ha vóna.
Madár száll a fatetőre, most megyünk az esküvőre,
Ez az utca leveles, menyasszonyunk de kedves.
Akinek nincs semmi dóga, jöjjön a lakodalomba,
Kopasz csirke, vadliba, gyere pajtás lagziba!

Lakodalmi Menet

7:00      Köszöntő

Szerencsés jó napot adjon az Isten, engedelmet kérek
Hogy házukba ezzel kis sereggel betértem.
Nem jöttünk rabolni, nem jöttünk zsarolni,
Hanem ennek a fiatal párnak a kérését meg tenni.

Menet

Tisztelt gyülekezet, Isten szent nevében induljunk el innen csendes békességben.
Vőlegény urunknak keressük fel párját,
Az ő drága tündér ékes menyasszonyát.
Szerezzünk neki ma öröm és boldogságot,
Hozzunk ma keblére egy szép gyöngyvirágot.

Menyasszonyi Búcsú

Ékes menyasszonyunk felkért szeretettel,
Hogy ő helyette és egész tisztelettel lengeném búcsúját, búcsúzó szavait.
Hallgassák meg tehát legfőbb óhajait...

Kedves Édes Atyám, legelső szavammal te hozzád intézem az búcsúzásomat.
Ki engem tapláltál, ruháztál neveltél,
Légy áldva mindezért a jó Istennél.

Édes Kedves Anyám, most hozzád fordulok,
Szerelmes jó dajkám tetőled búcsúzok.
Ó, már jaj, hogy is kezdjem, beszélni sem tudok,
Szívem összeszorúl és csak zokog.


Drága jó Nagymamám ki mindig szerettél,
Életembe mindig csak jóra intettél,
Megóvtál a bajtól, a hitre intettél,
Áldjon meg az Isten amit értem tettél.

Vőlegény Búcsú

Kedves Édesapám, szűlő Édesanyám,
Búcsút kérnék tőled, ne neheztelj meg rám.
Köszönöm, hogy engem ennyire neveltél,
Az idők savanyú szelétől őriztél.

Köszönöm hozzám tett dajkálkodásotokat,
Viselje az Isten kenteknek gondjukat.
Engem felneveltek, szárnyakra bocsátnak,
Mint hű apa s anya útnak indítanak.

…Viszik a menyasszony selyem ágyát,
Csengős lóval viszik a kaszliját,
A ládája tele tele, tele,
De a szíve vágyik hazafele…

Zárószó

Renáta és Zsolt ma frigyre léptek,
A szerelem tengerén révbe is értek.
Eljöttünk, hogy örüljünk e boldog napnak,
A vendégek nem csak enni, inni is kapnak.
Jó házi borocska van az üvegekbe zárva,
Ettől legyen mindenki ma, teljesen elázva.
Nem számít, ha reggelre mind részegek leszünk,
Mulassunk, vígadjunk, mert nagy nap ez nékünk.
Táncoljon mindenki, lábán alíg álljon,
E lakodalom híre a felhőkig szálljon!

…Úgy tetszik hogy jó helyen vagyunk itt,
Úgy tetszik hogy máskor is voltunk itt.
Mulassunk hát egy vagy két óráig,
Végbúcsúnkat még ki nem adják itt!...


Lakodalmi Étlap

 

7:15     Ima és Székely Himnusz

7:30     Első Fogás – Tanyai Tyúkhúsleves Laskával

Itt van már a leves, én immár béhoztam
Hogy el ne essek vele, sokat imádkoztam.
A szakácsunkkal oda kinn jól össze is barátkoztam.
Sóval, paprikával jól felfüszerszámoztattam.
Annyi  benne a tyúk, hogy se szere se száma!
Belefőtt ide a zuzája, veséje, s a mája, s egy tyúknak két (piszkos) lába...

…Az oláhok, az oláhok, kék lajbiban járnak.
Azok élik világukat akik ketten hálnak.
Lám én szegény, árva legény,
Csak egyedül hálok,
Akármerre kaparászok csak falat találok!...

8:00     Menyasszonytánc

Itt áll előttünk az ékes menyasszony,
Hogy fehér ruhájában egy utolsót mulasson.
Táncoljon hát vele mindenki egy kurtát,
Csak le ne tapossák a cipője sarkát,
Mert azt a suszterek drága pénzért varrták.
Mindenki dollárral tömje teli a markát!
A kezembe egy üres tányér,
Én kezdem a táncot, a többi még ráér.
Aki táncolni nem tud, az tőlem tanuljék,
Húzd rá jó muzsikás az ifjú párért!

8:30     Második Fogás – Erdélyi Fatányéros Gazdagon

Köszörülje mostan mindenki a kését,
Pecsenyét hoztam, még pedig hétfélét.
Elhoztam a kakast, vele meg a jércét.
Hogy hogyan jutottam hozzá, elmesélem....  

…Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak!
Nem ha néki cipellőt, bőnadrágot varrnak.
De sarkanytyús csizmának, kócsag tollas főnek,
Illik gyöngyös pártának, magyar főkötőnek!

Az én ingem lengyel gyolcs, csakhogy rojtja nincsen,
Az én csizmám karmazsin, csakhogy talpa nincsen,
Azért varrták a csizmát, hogy táncoljunk benne,
Ha rongyos is foltos is, illik a tánc benne!...

9:00     Sütemények és Székely Viccek

Székely bácsika rohan a vonat után, végül csak lekési,
a vonat akkor gördül ki a peronról, mikor odaér.
Erre a bácsi:- Eredj csak, eredj, a jegy úgyis nálam van!

Öreg székely elmegy az orvoshoz. A doki meghallgatja a tüdejét, s így szól az öreghez:
- Sóhajtson nagyokat kérem!
- Ej, haj...


11:00     Harmadik Fogás – Tordai Csomboros Töltött Káposzta

Aki az idén káposztát nem kapált,
Az most tegye le a kanált!
Násznagy úrunk se kapált, csak a motorral sétált,
Most ő is tegye le a kanált!....

…Repülj madár repülj, Ménaságra repülj,
Édes galambomnak, gyenge vállára ülj.
Mondjad, én küldtelek, mondjad hogy rab vagyok,
Szerelem tömlöcben térdig vasban vagyok…

1:00    Záróra

Ha túl sokat táncoltál, hogy eleget egyél,
Az ajtónál tálalt finomságokból vegyél.
Áruljuk $5-ért a káposztát és a húst,
Hogy holnap is legyen az ebéded dús.

Köszönjük hogy ide eljöttek, itt voltak,
Őszintén reméljük, hogy nagyon jól laktak.
És majd meséljék el a barátaiknak,
Milyen jót mulattak egykor hajdanában,
A cserkész csapat Székely Lakodalmában!

Jó éjszakát!         

 
 
© 2004, 19 sz. Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat. Minden jog fenntartva.