Main
Product
Information
Contact
Toborzó
Próbák időpontja:

Táncpróbáink minden vasárnap
délután fél egytől vannak a
Norridge-i Magyar Református
Egyháznál:

NORRIDGE UNITED CHURCH OF CHRIST
8260 W. Foster Avenue
Norridge, IL 60706


Bővebb tájékoztatásért forduljon:
Balázsi Gáborhoz,
Balázsi Erikához, vagy
Lisa Van DeventerhezChicago
néptánccsoport