BIBLIOGRAPHY

 

Anonymus               : Gesta Hungarorum. Helikon. Budapest. 1975.

Badiny Jós Ferenc   : Az Ister-Gami oroszlánok titka. Buenos Aires. 1979.

Badiny Jós Ferenc   : Igaz történelmünk vezérfonala Árpádig.Orient Press Kft. 1996.

Badiny Jós Ferenc   : Káldeától Ister-Gamig. Buenos Aires. I. köt. II. köt. 1981.

Bakay Kornél           : Őstörténetünk régészeti forrásai I.- II. köt. 1998.

Baráth Tibor             : A magyar népek Őstörténete. I.- 1968, II.- 1973, III. kötet 1974. Montreál.

Biró József                : A szabírok őstörténete. I.II. kötet. U.S.A. 1986.

Blaskovics-Vass      : A magyarok őstörténete. Magvető. 1982.

Bobula Ida                : A sumér-magyar rokonság kérdése. Esda. 1961.

McEvedy, Colin       : The Penguin Atlas of Medieval History. 1978.

Csomor Lajos           : Őfelsége, a Magyar Szent Korona. Székesfehérvár. 1996.

de Daruvár Yves      : A Feldarabolt Magyarország. 1976.

Fodor István            : Verecke híres útján... Gondolat. 1975.

Forrai Sándor           : Küskarácsonytól Sülvester estig. Múzsák. 1985.

Forrai Zoltán            : Ősi hitünk. Torontó - Budapest, 2001.

Hóman Bálint           : Ősemberek - Ősmagyarok. U.S.A. 1985.

Glatz Ferenc              : Magyarok krónikája. Officina Nova. 1996.

Kocsis István           : A Szent Korona misztériuma. Püski. 1997.

Kocsis István           : A Szakrális fejedelem. Püski. 1999.

Krantz, Grover S.     : Geographical Development of European Languages. Peter Lang. N.Y. 1988.

Kartográfiai Vállalat: Történelmi Atlasz a középiskolák számára.

László Gyula             : A honfoglalókról. Tankönyvkiadó. 1974.

László Gyula             : A „kettős honfoglalás”. Magvető. 1980.

László Gyula             : Vértesszőlőstől Pusztaszerig. Gondolat. 1974.

Lázár István              : Kiált Patak Vára. Szépirodalmi Könyvkiadó. 1980.

Magyar Adorján      : Az Ősműveltség. Magyar Adorján Baráti Kör. 1995.

Marjalaki Kiss Lajos : Anonymus és a magyarság eredete. Budapest. 1929.

Mesterházy Zsolt    : A Magyar Szent Korona, az első keresztény ikonosztáz

Nagy Ákos               : A kor halad, a vér marad. Budapest, 2000.

Nagy Sándor            : A magyar nép kialakulásának története. 1968.

Padányi Viktor         : Dentumagyaria. Transylvánia. 1956.

Pongrátz Gergely     : Corvin Köz -1956. A szerző kiadása. 1992.

Pap Gábor                 : "Angyali korona, szent csillaga", Jászberény, 1997.

Raffay Ernő              : Trianon titkai. Budapest. 1990.

Reston Jr., James     : The Last Apocalypse. Anchor Books. 1999.

Stamler Imre              : Hatalom és vas. Dunaújváros. 2000

Sebestyén Gyula     : Rovás és rovásírás. Evilath. N.Y. 1969.

Szász Béla                 : A hunok története. Budapest. 1994.

Szigeti István           : A Szent Korona titka. Kecskemét. 1996

Torma Zsófia            : Sumér nyomok Erdélyben. Buenos Aires. 1973.

Varga Géza                : Bronzkori magyar írásbeliség. Budapest. 1993.